قیمت ترجمه

قیمت خدمات ترجمه

قیمت ترجمه در فامارت

قیمت گذاری ترجمه در مرکز ترجمه فامارت براساس تعرفه ترجمه انجمن صنفی مترجمان در نظر گرفته شده است.

واحد قیمت‌گذاری در ترجمه (کلمه) می‌باشد.

تعریف کلمه: بر اساس تعاریف موجود، کلمه هر چیزی است که بین دو فاصله قرار گیرد؛ تعریفی که در کلیه‌ی برنامه‌های پردازش کلمه و همچنین کلمه‌شمار موجود به عنوان مبنا قرار گرفته است. لازم به ذکر است اعمال این تعریف منوط به رعایت کامل قوانین نگارشی است.

عوامل مختلفی در تعیین قیمت ترجمه تأثیر گذارند که می توان به موارد زیر اشاره نمود.

۱- زبان مبدأ و مقصد (زبان ترجمه)
۲- زمان
۳- حوزه‌ی تخصصی متن (زمینه ترجمه)
۴- دشواری متن
۵- میزان حساسیت متن

قیمت‌های پایه در تعرفه به تشخیص و موافقت مترجم و سفارش‌دهنده برحسب مواردی نظیر موضوع‌های زیر افزایش می‌یابند:

زبان ترجمه :
زبان مبدأ و زبان مقصد در ترجمه چیست؟ اینکه متن اصلی انگلیسی باشد یا فارسی بر قیمت ترجمه اثرگذار است

درباره خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی بیشتر بخوانید.

زمان ترجمه :
یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت ترجمه، زمان است.

زمان ترجمه به سه دسته‌ی (عادی)، (نیمه‌فوری) و (فوری) تقسیم‌بندی می‌شود.

– ترجمه‌ی عادی به ترجمه‌ی ۱۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

– ترجمه‌ی نیمه‌فوری به ترجمه‌ی ۱۵۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

–  ترجمه‌ی فوری به ترجمه‌ی ۲۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

در هر مورد ضریب افزایش قیمت به شرح ذیل مشخص شده است:

زمان ترجمهضریب افزایش قیمت
عادی ۱
نیمه‌فوری۱.۵
فوری۲

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۴ صفحه ترجمه (۱۰۰۰ کلمه) یک روز است و ترجمه بیش از این تعداد کلمات به صورت نیمه فوری و فوری محاسبه خواهد شد.

هر صفحه استاندارد معادل ۲۵۰ کلمه در نظر گرفته می شود.

هزینه ترجمه نیمه فوری ۱.۵ برابر هزینه ترجمه عادی است.

هزینه ترجمه فوری ۲ برابر هزینه ترجمه عادی است.

جدول زمان بندی تحویل سفارش ترجمه در مرکز ترجمه فامارت

تعداد صفحات بازه کلمات زمان تحویل
عادی
زمان تحویل
نیمه فوری
زمان تحویل
فوری
۱ تا ۴ صفحه ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ کلمه ۲۴ ساعت ۱۸ ساعت ۱۲ ساعت
۵ تا ۸ صفحه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه ۲ روز ۱٫۵ روز ۱ روز
۹ تا ۱۲ صفحه ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه ۳ روز ۲ روز ۱٫۵ روز
۱۳ تا ۱۶ صفحه ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کلمه ۴ روز ۳ روز ۲ روز
۱۷ تا ۲۰ صفحه ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه ۵ روز ۳٫۵ روز ۲٫۵ روز
۲۱ تا ۲۴ صفحه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه ۶ روز ۴٫۵ روز ۳ روز
۲۵ تا ۲۸ صفحه ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ کلمه ۷ روز ۵٫۵ روز ۳٫۵ روز
۲۹ تا ۳۲ صفحه ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه ۸ روز ۶ روز ۴ روز
۳۳ تا ۳۶ صفحه ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ کلمه ۹ روز ۶٫۵ روز ۴٫۵ روز
۳۷ تا ۴۰ صفحه ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلمه ۱۰ روز ۷٫۵ روز ۵ روز
۴۱ تا ۶۰ صفحه ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ کلمه ۱۱ تا ۱۵ روز ۸ تا ۱۱٫۵ روز ۵ تا ۷٫۵ روز
۶۱ تا ۸۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ کلمه ۱۶ تا ۲۰ روز ۱۲ تا ۱۵ روز ۷٫۵ تا ۱۰ روز
۸۱ تا ۱۰۰ صفحه ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ کلمه ۲۱ تا ۲۵ روز ۱۶ تا ۱۹ روز ۱۰ تا ۱۲٫۵ روز
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ کلمه ۲۶ تا ۵۰ روز ۱۹٫۵ روز تا ۳۷٫۵ ۱۲٫۵ تا ۲۵ روز
۲۰۱ تا ۴۰۰ صفحه ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ کلمه ۵۱ تا ۱۰۰ روز ۳۸ روز تا ۷۵ روز ۲۵ روز تا ۵۰ روز
بالای ۴۰۰ صفحه بالای ۱۰۰۰۰۰ کلمه هر ۴۰۰ صفحه ۱۰۰ روز هر ۴۰۰ صفحه ۷۵ روز هر ۴۰۰ صفحه ۵۰ روز

زمان تحویل ترجمه نیمه فوری: ۳/۴ زمان ترجمه عادی است.

زمان تحویل ترجمه فوری: نصف زمان ترجمه عادی است.

زمینه ترجمه :
از آنجایی که مدت زمان لازم برای ترجمه یک صفحه متن عمومی و تخصصی برابر نیست و قطعاً متون تخصصی وقت گیرتر هستند و به دانش، تخصص و دقت بیشتری احتیاج دارند. قیمت متون تخصصی با ضریب بیشتری محاسبه خواهند شد.

از خدمات تخصصی مرکز ترجمه فامارت خبر داری!

برخی از زمینه های تخصصی ترجمه با توجه به کمبود مترجم دارای ضریب قیمت ترجمه هستند. البته قیمت ترجمه زیرنویس فیلم سینمایی کمتر است.

زمینه ضریب قیمت ترجمه
زیرنویس فیلم سینمایی و سریال ۰.۷
پزشکی ۱.۲۵
خبر و گزارش های ژورنالیستی ۱.۲۵
رزومه و انگیزه نامه ۱.۲۵
معماری و شهرسازی ۱.۲۵
نفت ، گاز و پتروشیمی ۱.۲۵
حقوق ۱.۵
فلسفه۱.۵
قرارداد و اسناد تجاری۱.۵
ادبیات، زبانشناسی، متون ادبی و شعر ۲
معارف اسلامی و الهیات ۲
واژه‌نامه ۲

در مرکز ترجمه فامارت ابتدا کیفیت و رضایت مندی مشتری مورد توجه ماست. سعی می کنیم قیمت ها به صورت منصفانه در جهت رفع نیازهای مشتری و مترجم تعیین گردد.

دشواری متن :
متن دشوار متنی است که دارای لغات تخصصی و ساختار زبانی پیچیده بوده و نیازمند دانش قبلی باشد.

نوع متنضریب افزایش قیمت
عمومی۱
تخصصی۱.۲

حساسیت :
متن‌هایی که دامنه‌ی نشر گسترده‌ای دارند و یا مربوط به شرکت ها و ارگان‌هایی می‌شوند که سود و زیان کار آن‌ها در گرو ترجمه‌ی صحیح است، «با حساسیت ویژه» محسوب شده و ضریب ۲ دارند.

تفاوت قیمت گذاری در مرکز ترجمه فامارت با سایرین

تمام مواردی که در تعیین قیمت ترجمه مؤثرند را برای شما برشمردیم اما در فامارت فقط برخی از این موارد لحاظ می شوند.

مواردی که در محاسبه قیمت ترجمه لحاظ می کنیم فقط شامل سه مورد از پنج مورد اشاره شده در بالاست.

یعنی: ۱- زبان مبدأ و مقصد (زبان ترجمه)، ۲- زمان و ۳- حوزه‌ی تخصصی متن (زمینه ترجمه)

در واقع قیمت گذاری متون در مرکز ترجمه فامارت بر خلاف سایر مراکزی که خدمات ترجمه ارائه می دهند، در زمینه ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی فقط براساس کیفیت ترجمه حرفه ای و تخصصی، و نیز زمان تحویل ترجمه انجام می گیرد.

تفاوت قیمت گذاری ترجمه متون در فامارت در زمان تحویل سفارش به صورت عادی، نیمه فوری و فوری است.

بنابراین در این مرکز نحوه محاسبه به صورت کیفیت برنزی، نقره ای، طلایی و سایر موارد وجود ندارد و همه ترجمه ها با کیفیت تخصصی ارائه می گردد.

خاطر نشان می گردد قیمت گذاری ترجمه در فامارت میانگین قیمت ترجمه در بازار ترجمه ایران در نظر گرفته شده است تا مشتری فامارت هزینه ای کمتر و معقولانه تر بابت سفارش خود بپردازد و همچنین مترجمان از نظر مالی دغدغه ای نداشته باشد و با تمرکز کافی بر روی کار خود وقت بگذارند.

محاسبه تخفیف حجمی در قیمت ترجمه و ویرایش

تخفیف حجمی قیمت ترجمه
قیمت ترجمه حجمی

گروه ترجمه فامارت در راستای قدردانی از مشتریان وفادار و همچنین ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی تخفیف های زیر را برای سفارشات ترجمه و ویرایش متون و مقالات انگلیسی و فارسی در نظر گرفته است.

تخفیف حجمی ترجمه با توجه به تعداد کلمات متن مبدأ و براساس جدول زیر اعمال می گردد:

تعداد صفحات استاندارد
تعداد کلماتزمان تحویلدرصد تخفیف
۱ تا ۲۴ صفحه۱ تا ۶,۰۰۰۰٫۵ تا ۶ روز 3  %
۲۵ تا ۴۸ صفحه
۶,۰۰۱ تا ۱۲,۰۰۰۷ تا ۱۲ روز6  %
۴۹ تا ۷۲ صفحه۱۲,۰۰۱ تا ۱۸,۰۰۰۱۳ تا ۱۸ روز 9  %
۷۳ تا ۱۰۰ صفحه۱۸,۰۰۱تا ۲۵,۰۰۰۱۹ تا ۲۵ روز10  %
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰۲۶ تا ۵۰ روز 12  %
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰۵۱ تا  ۱۲۵ روز15  %
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه
۱۲۵,۰۰۱ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶ تا ۲,۰۰۰ روز 18  %

جهت برآورد قیمت ترجمه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی به لینک زیر مراجعه فرمایید.

جهت مشاهده قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی به لینک زیر مراجعه فرمایید.

جهت ثبت سفارش ترجمه خود به لینک زیر مراجعه فرمایید.

قیمت ترجمه

5 دیدگاه برای “قیمت ترجمه

 1. من دارای مدرک پروفشنسی دیپلم ازانجمن ایران وآمریکا هستم ودانشجوی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی که بدلیل عدم تدریس مناسب رها کردم،سالها بعنوان مترجم ومدیرصادرات صنعتی فعالیت دارم وزبان انگلیسی درواقع زبان اول من است وآشنایی بترجمه انواع متون ازفارسی بانگلیسی وباالعکس هستم ازهمکاری باشماخوشحال میشوم.حسین خاوری

  1. سلام آقای خاوری عزیز
   در حال حاضر تیم ترجمه مرکز ترجمه فامارت تکمیل هست و نیاز به همکار جدید نداریم. در صورت نیاز به همکاری با مترجمان جدید به صورت اطلاعیه در سایت و شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی خواهد شد.
   شما می تونید رزومه کاری تون رو در قسمت تماس با ما ارسال بفرمایید تا در صورت نیاز با شما تماس گرفته بشه.
   با تشکر و آرزوی موفقیت

 2. از دوستان لینکدینی شما هستم
  خوشوقت شدم از دیدن سایت شما
  پیشنهاد میکنم رویکرد خدمات سایتتون رو با توجه به ظهور رقبا، چابک تر و کارامدتر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

اسکرول