استخدام

تیم حرفه ای مرکز ترجمه فامارت

فرصت‌های شغلی:

  • مترجم متون انگلیسی به فارسی
  • مترجم متون فارسی به انگلیسی
  • مترجم فیلم و فایل صوتی
  • ویراستار متون انگلیسی
  • ویراستار متون فارسی
  • تایپیست متون انگلیسی
  • تایپیست متون فارسی
استخدام

دیدگاهتان را بنویسید

اسکرول