اصطلاحات و عبارات پرکاربرد انگلیسی

اصطلاحات و عبارات پرکاربرد

در این مطلب برخی از عبارات پرکاربرد و اصطلاحات انگلیسی به همراه ترجمه آن را برای شما قرار خواهیم داد.

اصطلاح hit the nail on the head

You hit the nail on the head.

زدی تو خال، کنایه از اینکه «دقیقاً درست گفتی»

اصطلاح زدی تو خال
ترجمه اصطلاح زدی تو خال

Rise and shine

Rise and shine! A new day is here.

بیدار شو. یه روز تازه شروع شده.

اصطلاح بیدار شو

ترجمه Let’s do breakfast

Let’s do breakfast.

بیا صبحانه ای بزنیم (و دربارۀ کار صحبت کنیم).

(استفاده از «do» برای صبحانه به معنای صبحانه خوردن با کسی و همزمان صحبت کردن دربارۀ کار هست که بهش صبحانۀ کاری هم میگن)

اصطلاح Let’s do breakfast
ترجمه اصطاح Let’s do breakfast

ترجمۀ عبارت به رؤیاهات جامۀ عمل بپوشون

Fulfill your dreams!

به رؤیاهات جامۀ عمل بپوشون.

به رؤیاهات جامۀ عمل بپوشون
ترجمه اصطلاح Fulfill your dreams

اصطلاح Kiss something goodbye

Kiss something goodbye:

فاتحه چیزی را خواندن، بوسیدن و کنار گذاشتن

مثال: 

If you don’t come to work tomorrow, you can kiss your paycheck goodbye.

اگه فردا نیای سر کار باید فاتحه فیش حقوقیتو بخونی.

اصطلاح Kiss something goodbye

اصطلاح Let bygones be bygones

اصطلاح Let bygones be bygones در مکالمه زبان انگلیسی کاربردی مشابه گذشته ها گذشته در زبان فارسی دارد.

اصطلاح: Let bygones be bygones.

ترجمه: گذشته ها گذشته.

ترجمه اصطلاح Let bygones be bygones

مثالی از نحوه استفاده اصطلاح Let bygones be bygones

– Why don’t you want to invite Ellen to your party?
– She was rude to me at the office party.
– But that was six months ago. Let bygones be bygones.

ترجمه مکالمه:

– چرا “الن” رو به مهمونی دعوت نمی کنی؟
– او تو مهمونی شرکت با بی ادبی با من رفتار کرد.
– اما اون شش ماه پیش بود. گذشته ها گذشته.

استفاده از عبارت Master’s degree holder

I’m a Master’s degree holder in General Linguistics from Tarbiat Modarres University.

من مدرک کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس دارم.

این جمله در نوشتن رزومه، توصیه نامه و انگیزه نامه بسیار کاربرد داره.

در این جمله حرف اول برخی کلمات (اسامی خاص) با حروف بزرگ نوشته شده و حتماً باید این نوع نگارش رعایت بشه.

کاربرد Master's degree holder

ترجمه اصطلاح good-for-nothing

good-for-nothing: حیف نون

مثال: 

Could you find my good-for-nothing son?

می تونی پسر حیف نون منو پیدا کنی؟

اصطلاح good for nothing

سلام پاییز

سلام پاییز

نقل قولی از آلبر کامو

“Autumn is a second spring when every leaf is a flower.”  
Albert Camus

ترجمه فارسی: 
”پاییز بهاری دیگر است و هر برگی گلی.“
آلبر کامو

ترجمه فارسی:

نگران نباش که کسی تو رو نمیشناسه؛
دنبال این باش که ارزش شناخته شدن رو داشته باشی.

ترجمه فارسی:

فصل پاییز به ما یاد میده که تغییر هم می تونه زیبا باشه.

May your autumn be full of abundance and rich with love!
We are all related. Love each other!

ترجمه فارسی:

پاییزتون پر خیر و برکت و سرشار از عشق. 
ما همه یک خانواده ایم. به هم عشق بورزیم.

به مطالب این صفحه افزوده خواهد شد و اصطلاحات و عبارات بیشتری را قرار خواهیم داد.

اگر در مورد اصطلاحات و جملات انگلیسی، مفهوم و نحوه کاربرد و استفاده آنها، و همچنین ترجمه عبارات انگلیسی به فارسی و یا عبارات و جملات فارسی به انگلیسی سؤالی دارید می توانید در بخش نظرات از ما بپرسید تا پاسخ دهیم.

اصطلاحات و عبارات پرکاربرد انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

اسکرول