مدرس زبان انگلیسی

مریم حیدری

مدیر گروه مرکز ترجمه فامارت مریم حیدری مدرس زبان انگلیسی و مدیر گروه ترجمه در فامارت تجربیات کاری مترجم زبان انگلیسی در مرکز ترجمه فامارت از مهر ماه سال ۱۳۷۸ تاکنون (بیش از ۲۱ سال) تدریس زبان انگلیسی در سطوح مبتدی تا پیشرفته در شهرهای تهران، شاهرود (استان سمنان)، مشهد (استان خراسان) و …انجام شمار زیادی […]

اسکرول