زبان و ادبیات فارسی

ترجمه متون زبان و ادبیات فارسی

علاقه به زبان و ادبیات فارسی نخستین شرط برای داوطلبان تحصیل در این رشته است. زبان فارسی سند هویت و مهم­ترین پشتوانه فرهنگی جامعه ماست. آثار ادبی فارسی سرمایه‌های معنوی و یکی از مهم­ترین مظاهر هنری ایرانیان است.

زبان فارسی افزون بر ارزشمندی آن به عنوان زبان رسمی کشور، معرف سیمای معنوی و عامل تفاهم مردم جامعه ما و مظهر دستاوردهای اندیشه فرهیختگان این مرزوبوم است.

این آثار عصاره کشش‌ها و کوشش‌های فرهنگی رهبران فکری در عرصه سده‌ها و اعصار، معرف میزان تکاپو، کوشش و جستجوی همیشگی و مستمر فرزانگان این مرزوبوم برای دستیابی به عمق و ژرفای حقیقت به شمار می‌رود.

تنها از طریق زبان و ادبیات فارسی است که می‌توان جوهره معارف اسلامی و اندیشه اصیل ایرانی را در کشور حفظ کرد و به نشر و گسترش آن پرداخت و آن را به جهانیان معرفی کرد.

توجه همه جانبه به تقویت زبان فارسی در همه مقاطع تحصیلی، سازمان‌ها، نهادهای اداری و اجرایی و به‌کارگیری درست آن در نشر اندیشه‌ها یک ارزش است و بی‌اعتنایی به این ارزش، گناهی است نابخشودنی.

ترجمه متون زبان و ادبیات فارسی

ترجمه متون رشته زبان و ادبیات فارسی

مرکز ترجمه فامارت آمادگی دارد تا در زمینۀ تایپ، ویرایش و ترجمه متون و مقالات دانشگاهی این رشته با دانشجویان عزیز، اساتید گرامی دانشگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های کوشا در این زمینه همکاری نماید.

برخی از زمینه‌ها، دروس و رشته‌های زیرمجموعه رشته زبان و ادبیات فارسی که مرکز ترجمه فامارت در زمینۀ ترجمه و ویرایش متون مرتبط با آن‌ها فعالیت می‌کند.

 

ترجمه متون زبان فارسی

ترجمه متون ادبیات فارسی

ترجمه متون دستور زبان فارسی

ترجمه متون تاریخ زبان فارسی

ترجمه متون مرجع‌شناسیترجمه متون روش تحقیق
ترجمه متون بلاغت (معانی)ترجمه متون بلاغت (بیان و بدیع)

ترجمه متون آیین نگارش و ویرایش

ترجمه متون عروض و قافیه

ترجمه متون نظم کلاسیکترجمه متون نثر کلاسیک

ترجمه متون آشنایی با علوم قرآنی

ترجمه متون جریان‌شناسی شعر معاصر ایران

ترجمه متون جریان‌شناسی نثر معاصر ایران

ترجمه متون تاریخ ادبیاتترجمه متون کلیات نقد ادبی

ترجمه متون مبانی عرفان و تصوف

ترجمه متون سبک‌شناسی نظم

ترجمه متون سبک‌شناسی نثر         

ترجمه متون تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

ترجمه متون نظم کلاسیک

ترجمه متون پیشگامان نظم فارسی

ترجمه متون شاهنامه

ترجمه متون قصاید ناصرخسروترجمه متون شاعران حوزه ادبی خراسان

ترجمه متون شاعران حوزه ادبی عراق

ترجمه متون نظامی

ترجمه متون خاقانیترجمه متون اشعار سنایی
ترجمه متون مثنوی‌های عطارترجمه متون مثنوی معنوی

ترجمه متون اشعار سعدی

ترجمه متون اشعار حافظ

ترجمه متون صائبترجمه متون شاعران سبک هندی
ترجمه متون ادبیات پارسیترجمه متون شعر فارسی

ترجمه متون نثر فارسی

ترجمه متون ادبیات ایران پیش از اسلام

ترجمه متون تاریخ ادبیات کلاسیک ایرانترجمه متون ادبیات دوران نوین ایران
ترجمه متون ادبیات حماسیترجمه متون ادبیات غنایی

ترجمه متون ادبیات تعلیمی

ترجمه متون ادبیات نمایشی

ترجمه متون سبک‌های شعر فارسیترجمه متون قالب‌های شعری
ترجمه متون آرایه‌های ادبیترجمه متون درون‌مایه‌های ادبیات فارسی

ترجمه متون تاریخ و اساطیر

ترجمه متون عرفان

ترجمه متون موضوعات عاشقانهترجمه متون مرثیه و مدیحه
ترجمه متون اخلاق و معرفتترجمه متون شرح حال نویسی

ترجمه متون طنز و فکاهی

ترجمه متون تذکره نویسی

ترجمه متون فرهنگ‌های فارسیترجمه متون فرهنگ نویسی نوین

ترجمه متون ادبیات شفاهی

ترجمه متون ضرب‌المثل‌ها

ترجمه متون ادبیات داستانی

ترجمه متون شعر نوترجمه متون شعر سپید

ترجمه متون ترانه و ادبیات موسیقایی

ترجمه متون ادبیات کودک و نوجوان

ترجمه متون نثر کلاسیکترجمه متون ادبی- تاریخی
ترجمه متون تاریخ بیهقیترجمه متون ادبی- داستانی

ترجمه متون کلیله و دمنه

ترجمه متون ادبی- تعلیمی

ترجمه متون گلستانترجمه متون ادبی- عرفانی

ترجمه متون مرصادالعباد

ترجمه متون تفسیری

ترجمه متون کشف‌الاسرار

ترجمه متون تفسیر ابوالفتوحترجمه متون مهارت‌های ادبی

ترجمه متون فنون ادبی

ترجمه متون ادبی

ترجمه متون نمایشنامه

ترجمه متون رمان و نوول

ترجمه زبان و ادبیات فارسی

ترجمه تخصصی متون زبان و ادبیات فارسی

انگلیسی به فارسی – فارسی به انگلیسی

ترجمه مقالات و متون فارسی و انگلیسی رشته ادبیات و زبان فارسی
ترجمه کتاب، مقاله، چکیده مقالات، پایان نامه، رساله، پروژه های درسی و دانشگاهی و …

در مرکز ترجمه فامارت

ارسال سفارش ترجمه متون زبان و ادبیات فارسی از طریق ایمیل، تلگرام، واتساپ و ثبت سفارش در سایت

زبان و ادبیات فارسی
اسکرول