ترادوس چیست؟

ترادوس چیست؟ اگر در حیطه صنعت ترجمه فعالیت می کنید حتما سوال ” ترادوس چیست؟ ” به ذهنتان خطور کرده است. ترادوس پا را فراتر از گوگل گذاشته و با کمک هوش انسانی توانسته بر مشکلاتی که ابزارهایی مانند google translate دارند غلبه کند یکی از عمده ترین مشکلات ترجمه…