ترجمه فیلم و فایل‌های صوتی

ترجمه تخصصی فیلم و فایل صوتی
ترجمه فیلم و کلیپ آموزشی، مستند، سریال و فیلم سینمایی
ترجمه زیرنویس فیلم
ترجمه فیلم و هماهنگ کردن زیرنویس زبان اصلی و ترجمه فیلم