قیمت ویرایش

قیمت ویرایش در فامارت

گروه فامارت مناسب ترین قیمت ها را برای ویرایش متون فارسی و انگلیسی جهت کاهش هزینه شما مشتریان محترم در نظر گرفته است.

با توجه به اینکه مدت زمان لازم برای ویرایش متون عمومی و تخصصی برابر نیست و قطعاً متون تخصصی وقت گیرتر هستند و به دانش، تخصص و دقت بیشتری احتیاج دارند، قیمت ویرایش متون تخصصی با ضریب بیشتری محاسبه خواهند شد.

بنابراین در برآورد هزینه ویرایش:
متون ادبیات و شعر، زبانشناسی، واژه نامه، فقه و علوم اسلامی با ضریب (۲
متون حقوق، فلسفه، قراردادهای تجاری و بازرگانی، و اسناد تجاری با ضریب (۱/۵)؛ و
متون پزشکی، پرستاری، نفت، گاز و پتروشیمی، رزومه و انگیزه نامه، معماری و شهرسازی، و خبر و گزارش های ژورنالیستی با ضریب (۱/۲۵
محاسبه خواهند شد.

همچنین هزینه ویرایش نیمه فوری ۱/۵ برابر هزینه ویرایش در مدت زمان عادی در نظر گرفته می شود و هزینه ویرایش فوری ۲ برابر هزینه ویرایش عادی خواهد بود.

نحوه محاسبه هزینه ویرایش

قیمت ویرایش متون در فامارت براساس تعداد کلمات متن تعیین می گردد.

به عنوان مثال برای محاسبه قیمت ویرایش یک متن انگلیسی (تعداد کلمات متن ۲۰۰۰ کلمه) با زمینه عمومی (هزینه ویرایش هر کلمه ۴۰ تومان)، قیمت کل متن بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد کلمات متن × قیمت یک کلمه = قیمت ویرایش متن انگلیسی

۲۰۰۰ × ۴۰ تومان = ۸۰۰۰۰ تومان 

قیمت ویرایش متون انگلیسی و فارسی
قیمت ویرایش متون

زمان تحویل سفارش های ویرایش

هر صفحه استاندارد شامل ۲۵۰ کلمه است. زمان تحویل سفارش ویرایش به سه دسته‌ی (عادی)، (نیمه‌فوری) و (فوری) تقسیم‌بندی می‌شود.

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۴ صفحه ویرایش (۱۰۰۰ کلمه) یک روز است و ویرایش بیش از این تعداد کلمات به صورت نیمه فوری فوری محاسبه خواهد شد.

– ویرایش عادی به ویرایش ۱۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

– ویرایش نیمه‌فوری به ویرایش ۱۵۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

–  ترجمه‌ی فوری به ویرایش ۲۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

ویرایش فوری متون تخصصی
ویرایش فوری متون و مقالات انگلیسی و فارسی

جهت ثبت سفارش ویرایش خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

قیمت ویرایش متون انگلیسی

در جدول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

زمینه سفارشهزینه ویرایش عادی هزینه ویرایش نیمه فوری هزینه ویرایش فوری
عمومی ۴۰ ۶۰ ۸۰
آمار ۴۰ ۶۰ ۸۰
ادبیات ۸۰ ۱۲۰ ۱۶۰
اسناد تجاری ۶۰ ۹۰ ۱۲۰
اقتصاد ۴۰ ۶۰ ۸۰
بازرگانی ۴۰ ۶۰ ۸۰
برق و الکترونیک ۴۰ ۶۰ ۸۰
پرستاری ۵۰ ۷۵ ۱۰۰
پزشکی ۵۰ ۷۵ ۱۰۰
تاریخ ۴۰ ۶۰ ۸۰
جامعه شناسی ۴۰ ۶۰ ۸۰
حسابداری ۴۰ ۶۰ ۸۰
حقوق ۶۰ ۹۰ ۱۲۰
خبر و گزارش‌های ژورنالیستی ۵۰ ۷۵ ۱۰۰
رزومه و انگیزه نامه ۵۰ ۷۵ ۱۰۰
رمان و داستان ۴۰ ۶۰ ۸۰
روان شناسی ۴۰ ۶۰ ۸۰
ریاضی ۴۰ ۶۰ ۸۰
زبانشناسی ۸۰ ۱۲۰ ۱۶۰
زمین شناسی و معدن ۴۰ ۶۰ ۸۰
زیرنویس فیلم و سریال ۴۰ ۶۰ ۸۰
زیست شناسی ۴۰ ۶۰ ۸۰
سیاسی و روابط بین الملل ۴۰ ۶۰ ۸۰
شعر ۸۰ ۱۲۰ ۱۶۰
شیمی ۴۰ ۶۰ ۸۰
صنایع غذایی ۴۰ ۶۰ ۸۰
علوم اجتماعی ۴۰ ۶۰ ۸۰
علوم تربیتی ۴۰ ۶۰ ۸۰
عمران ۴۰ ۶۰ ۸۰
فقه و معارف اسلامی ۸۰ ۱۲۰ ۱۶۰
فلسفه ۶۰ ۹۰ ۱۲۰
فناوری اطلاعات ۴۰ ۶۰ ۸۰
فیزیک ۴۰ ۶۰ ۸۰
قرارداد تجاری، مالی و بازرگانی ۶۰ ۹۰ ۱۲۰
کامپیوتر و شبکه ۴۰ ۶۰ ۸۰
کشاورزی ۴۰ ۶۰ ۸۰
گردشگری ۴۰ ۶۰ ۸۰
مالی ۴۰ ۶۰ ۸۰
متالورژی و مواد ۴۰ ۶۰ ۸۰
محیط زیست و منابع طبیعی ۴۰ ۶۰ ۸۰
مدیریت ۴۰ ۶۰ ۸۰
معماری و شهرسازی ۵۰ ۷۵ ۱۰۰
مکانیک ۴۰ ۶۰ ۸۰
مهندسی پزشکی            ۴۰ ۶۰ ۸۰
مهندسی شیمی ۴۰ ۶۰ ۸۰
مهندسی صنایع  ۴۰ ۶۰ ۸۰
نظامی ۴۰ ۶۰ ۸۰
نفت، گاز و پتروشیمی ۵۰ ۷۵ ۱۰۰
واژه‌نامه ۸۰ ۱۲۰ ۱۶۰
ورزشی و تربیت بدنی ۴۰ ۶۰ ۸۰
هنر ۴۰ ۶۰ ۸۰
هوافضا ۴۰ ۶۰ ۸۰

هزینه ویرایش فوری ۲ برابر هزینه ویرایش عادی است.

ویرایش تخصصی متون
ویرایش متون انگلیسی و فارسی

قیمت ویرایش متون فارسی

در جدول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

زمینه سفارشهزینه ویرایش عادی هزینه ویرایش نیمه فوری هزینه ویرایش فوری
عمومی ۲۰ ۳۰ ۴۰
آمار ۲۰ ۳۰ ۴۰
ادبیات ۴۰ ۶۰ ۸۰
اسناد تجاری ۳۰ ۴۵ ۶۰
اقتصاد ۲۰ ۳۰ ۴۰
بازرگانی ۲۰ ۳۰ ۴۰
برق و الکترونیک ۲۰ ۳۰ ۴۰
پرستاری ۲۵ ۳۷.۵ ۵۰
پزشکی ۲۵ ۳۷.۵ ۵۰
تاریخ ۲۰ ۳۰ ۴۰
جامعه شناسی ۲۰ ۳۰ ۴۰
حسابداری ۲۰ ۳۰ ۴۰
حقوق ۳۰ ۴۵ ۶۰
خبر و گزارش‌های ژورنالیستی ۲۵ ۳۷.۵ ۵۰
رزومه و انگیزه نامه ۲۵ ۳۷.۵ ۵۰
رمان و داستان ۲۰ ۳۰ ۴۰
روان شناسی ۲۰ ۳۰ ۴۰
ریاضی ۲۰ ۳۰ ۴۰
زبانشناسی ۴۰ ۶۰ ۸۰
زمین شناسی و معدن ۲۰ ۳۰ ۴۰
زیرنویس فیلم و سریال ۲۰ ۳۰ ۴۰
زیست شناسی ۲۰ ۳۰ ۴۰
سیاسی و روابط بین الملل ۲۰ ۳۰ ۴۰
شعر ۴۰ ۶۰ ۸۰
شیمی ۲۰ ۳۰ ۴۰
صنایع غذایی ۲۰ ۳۰ ۴۰
علوم اجتماعی ۲۰ ۳۰ ۴۰
علوم تربیتی ۲۰ ۳۰ ۴۰
عمران ۲۰ ۳۰ ۴۰
فقه و معارف اسلامی ۴۰ ۶۰ ۸۰
فلسفه ۳۰ ۴۵ ۶۰
فناوری اطلاعات ۲۰ ۳۰ ۴۰
فیزیک ۲۰ ۳۰ ۴۰
قرارداد تجاری، مالی و بازرگانی ۳۰ ۴۵ ۶۰
کامپیوتر و شبکه ۲۰ ۳۰ ۴۰
کشاورزی ۲۰ ۳۰ ۴۰
گردشگری ۲۰ ۳۰ ۴۰
مالی ۲۰ ۳۰ ۴۰
متالورژی و مواد ۲۰ ۳۰ ۴۰
محیط زیست و منابع طبیعی ۲۰ ۳۰ ۴۰
مدیریت ۲۰ ۳۰ ۴۰
معماری و شهرسازی ۲۵ ۳۷.۵ ۵۰
مکانیک ۲۰ ۳۰ ۴۰
مهندسی پزشکی            ۲۰ ۳۰ ۴۰
مهندسی شیمی ۲۰ ۳۰ ۴۰
مهندسی صنایع  ۲۰ ۳۰ ۴۰
نظامی ۲۰ ۳۰ ۴۰
نفت، گاز و پتروشیمی ۲۵ ۳۷.۵ ۵۰
واژه‌نامه ۴۰ ۶۰ ۸۰
ورزشی و تربیت بدنی ۲۰ ۳۰ ۴۰
هنر ۲۰ ۳۰ ۴۰
هوافضا ۲۰ ۳۰ ۴۰

جهت برآورد قیمت ویرایش خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

ویرایش تخصصی مرکز ترجمه فامارت
ویرایش حرفه ای متون و مقالات

1 دیدگاه درباره “قیمت ویرایش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.