قیمت ویرایش

قیمت ویرایش در فامارت

گروه فامارت مناسب ترین قیمت ها را برای ویرایش متون فارسی و انگلیسی جهت کاهش هزینه شما مشتریان محترم در نظر گرفته است.

خاطر نشان می گردد قیمت ویرایش برای تمامی متون عمومی و تخصصی یکسان در نظر گرفته شده و تنها تفاوت در عادی و یا فوری بودن زمان تحویل سفارش براساس حجم سفارش می باشد.

قیمت ویرایش متون در فامارت براساس تعداد کلمات متن تعیین می گردد.

به عنوان مثال برای محاسبه قیمت ویرایش یک متن انگلیسی (تعداد کلمات متن ۲۰۰۰ کلمه) با زمینه عمومی یا تخصصی (هزینه ویرایش هر کلمه ۴۰ تومان)، قیمت کل متن بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد کلمات متن × قیمت یک کلمه = قیمت ویرایش متن انگلیسی

۲۰۰۰ × ۴۰ تومان = ۸۰۰۰۰ تومان 

ویرایش فوری متون تخصصی
ویرایش فوری متون و مقالات انگلیسی و فارسی

زمان تحویل سفارش های ویرایش

هر صفحه استاندارد شامل ۲۵۰ کلمه است. زمان تحویل سفارش ویرایش به سه دسته‌ی (عادی)، (نیمه‌فوری) و (فوری) تقسیم‌بندی می‌شود.

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۴ صفحه ویرایش (۱۰۰۰ کلمه) یک روز است و ویرایش بیش از این تعداد کلمات به صورت نیمه فوری فوری محاسبه خواهد شد.

– ویرایش عادی به ویرایش ۱۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

– ویرایش نیمه‌فوری به ویرایش ۱۵۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

–  ترجمه‌ی فوری به ویرایش ۲۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

جهت ثبت سفارش ویرایش خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

قیمت ویرایش متون انگلیسی

در جدول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

زمینه سفارش هزینه عادی هزینه نیمه فوری هزینه فوری
عمومی (هر کلمه) ۴۰ ۶۰ ۸۰
تخصصی (هر کلمه) ۴۰ ۶۰ ۸۰

هزینه ویرایش فوری ۲ برابر هزینه ویرایش عادی است.

قیمت ویرایش متون فارسی

در جدول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

زمینه سفارش هزینه عادی هزینه نیمه فوری هزینه فوری
عمومی (هر کلمه) ۲۰ ۳۰ ۴۰
تخصصی (هر کلمه) ۲۰ ۳۰ ۴۰

جهت برآورد قیمت ویرایش خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

ویرایش تخصصی مرکز ترجمه فامارت
ویرایش حرفه ای متون و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.