قیمت ویرایش

قیمت ویرایش در فامارت

گروه فامارت مناسب ترین قیمت ها را برای ویرایش متون فارسی و انگلیسی جهت کاهش هزینه شما مشتریان محترم در نظر گرفته است.

با توجه به اینکه مدت زمان لازم برای ویرایش متون عمومی و تخصصی برابر نیست و قطعاً متون تخصصی وقت گیرتر هستند و به دانش، تخصص و دقت بیشتری احتیاج دارند، قیمت ویرایش متون تخصصی با ضریب بیشتری محاسبه خواهند شد.

بنابراین در برآورد هزینه ویرایش:
متون ادبیات و شعر، زبانشناسی، واژه نامه، فقه و علوم اسلامی با ضریب (۲
متون حقوق، فلسفه، قراردادهای تجاری و بازرگانی، و اسناد تجاری با ضریب (۱/۵)؛ و
متون پزشکی، پرستاری، نفت، گاز و پتروشیمی، رزومه و انگیزه نامه، معماری و شهرسازی، و خبر و گزارش های ژورنالیستی با ضریب (۱/۲۵
محاسبه خواهند شد.

همچنین هزینه ویرایش نیمه فوری ۱/۵ برابر هزینه ویرایش در مدت زمان عادی در نظر گرفته می شود و هزینه ویرایش فوری ۲ برابر هزینه ویرایش عادی خواهد بود.

نحوه محاسبه هزینه ویرایش

قیمت ویرایش متون در فامارت براساس تعداد کلمات متن تعیین می گردد.

به عنوان مثال برای محاسبه قیمت ویرایش یک متن انگلیسی (تعداد کلمات متن ۲۰۰۰ کلمه) با زمینه عمومی (هزینه ویرایش هر کلمه ۵۰ تومان)، قیمت کل متن بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد کلمات متن × قیمت یک کلمه = قیمت ویرایش متن انگلیسی

۲۰۰۰ × ۵۰ تومان = ۱۰۰,۰۰۰ تومان 

قیمت ویرایش متون انگلیسی و فارسی
قیمت ویرایش متون

زمان تحویل سفارش های ویرایش

هر صفحه استاندارد شامل ۲۵۰ کلمه است. زمان تحویل سفارش ویرایش به سه دسته‌ی (عادی)، (نیمه‌فوری) و (فوری) تقسیم‌بندی می‌شود.

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۴ صفحه ویرایش (۱۰۰۰ کلمه) یک روز است و ویرایش بیش از این تعداد کلمات به صورت نیمه فوری فوری محاسبه خواهد شد.

– ویرایش عادی به ویرایش ۱۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

– ویرایش نیمه‌فوری به ویرایش ۱۵۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

–  ترجمه‌ی فوری به ویرایش ۲۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

ویرایش فوری متون تخصصی
ویرایش فوری متون و مقالات انگلیسی و فارسی

جهت ثبت سفارش ویرایش خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

قیمت ویرایش متون انگلیسی

در جدول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

زمینه سفارشهزینه ویرایش عادیهزینه ویرایش نیمه فوریهزینه ویرایش فوری
عمومی۵۰۷۵۱۰۰
آمار۵۰۷۵۱۰۰
ادبیات۱۰۰۱۵۰۲۰۰
اسناد تجاری۷۵۱۱۲۱۵۰
اقتصاد۵۰۷۵۱۰۰
بازرگانی۵۰۷۵۱۰۰
برق و الکترونیک۵۰۷۵۱۰۰
پرستاری۶۲۹۳۱۲۴
پزشکی۶۲۹۳۱۲۴
تاریخ۵۰۷۵۱۰۰
جامعه شناسی۵۰۷۵۱۰۰
حسابداری۵۰۷۵۱۰۰
حقوق۷۵۱۱۲۱۵۰
خبر و گزارش‌های ژورنالیستی۶۲۹۳۱۲۴
رزومه و انگیزه نامه۶۲۹۳۱۲۴
رمان و داستان۵۰۷۵۱۰۰
روان شناسی۵۰۷۵۱۰۰
ریاضی۵۰۷۵۱۰۰
زبانشناسی۱۰۰۱۵۰۲۰۰
زمین شناسی و معدن۵۰۷۵۱۰۰
زیرنویس فیلم و سریال۵۰۷۵۱۰۰
زیست شناسی۵۰۷۵۱۰۰
سیاسی و روابط بین الملل۵۰۷۵۱۰۰
شعر۱۰۰۱۵۰۲۰۰
شیمی۵۰۷۵۱۰۰
صنایع غذایی۵۰۷۵۱۰۰
علوم اجتماعی۵۰۷۵۱۰۰
علوم تربیتی۵۰۷۵۱۰۰
عمران۵۰۷۵۱۰۰
فقه و معارف اسلامی۱۰۰۱۵۰۲۰۰
فلسفه۷۵۱۱۲۱۵۰
فناوری اطلاعات۵۰۷۵۱۰۰
فیزیک۵۰۷۵۱۰۰
قرارداد تجاری، مالی و بازرگانی۷۵۱۱۲۱۵۰
کامپیوتر و شبکه۵۰۷۵۱۰۰
کشاورزی۵۰۷۵۱۰۰
گردشگری۵۰۷۵۱۰۰
مالی۵۰۷۵۱۰۰
متالورژی و مواد۵۰۷۵۱۰۰
محیط زیست و منابع طبیعی۵۰۷۵۱۰۰
مدیریت۵۰۷۵۱۰۰
معماری و شهرسازی۶۲۹۳۱۲۴
مکانیک۵۰۷۵۱۰۰
مهندسی پزشکی           5075100
مهندسی شیمی۵۰۷۵۱۰۰
مهندسی صنایع 5075100
نظامی۵۰۷۵۱۰۰
نفت، گاز و پتروشیمی۶۲۹۳۱۲۴
واژه‌نامه۱۰۰۱۵۰۲۰۰
ورزشی و تربیت بدنی۵۰۷۵۱۰۰
هنر۵۰۷۵۱۰۰
هوافضا۵۰۷۵۱۰۰

هزینه ویرایش فوری ۲ برابر هزینه ویرایش عادی است.

ویرایش تخصصی متون
ویرایش متون انگلیسی و فارسی

قیمت ویرایش متون فارسی

در جدول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

زمینه سفارشهزینه ویرایش عادیهزینه ویرایش نیمه فوریهزینه ویرایش فوری
عمومی۲۴۳۶۴۸
آمار۲۴۳۶۴۸
ادبیات۴۸۷۲۹۶
اسناد تجاری۳۶۵۴۷۲
اقتصاد۲۴۳۶۴۸
بازرگانی۲۴۳۶۴۸
برق و الکترونیک۲۴۳۶۴۸
پرستاری۳۰۴۵۶۰
پزشکی۳۰۴۵۶۰
تاریخ۲۴۳۶۴۸
جامعه شناسی۲۴۳۶۴۸
حسابداری۲۴۳۶۴۸
حقوق۳۶۵۴۷۲
خبر و گزارش‌های ژورنالیستی۳۰۴۵۶۰
رزومه و انگیزه نامه۳۰۴۵۶۰
رمان و داستان۲۴۳۶۴۸
روان شناسی۲۴۳۶۴۸
ریاضی۲۴۳۶۴۸
زبانشناسی۴۸۷۲۹۶
زمین شناسی و معدن۲۴۳۶۴۸
زیرنویس فیلم و سریال۲۴۳۶۴۸
زیست شناسی۲۴۳۶۴۸
سیاسی و روابط بین الملل۲۴۳۶۴۸
شعر۴۸۷۲۹۶
شیمی۲۴۳۶۴۸
صنایع غذایی۲۴۳۶۴۸
علوم اجتماعی۲۴۳۶۴۸
علوم تربیتی۲۴۳۶۴۸
عمران۲۴۳۶۴۸
فقه و معارف اسلامی۴۸۷۲۹۶
فلسفه۳۶۵۴۷۲
فناوری اطلاعات۲۴۳۶۴۸
فیزیک۲۴۳۶۴۸
قرارداد تجاری، مالی و بازرگانی۳۶۵۴۷۲
کامپیوتر و شبکه۲۴۳۶۴۸
کشاورزی۲۴۳۶۴۸
گردشگری۲۴۳۶۴۸
مالی۲۴۳۶۴۸
متالورژی و مواد۲۴۳۶۴۸
محیط زیست و منابع طبیعی۲۴۳۶۴۸
مدیریت۲۴۳۶۴۸
معماری و شهرسازی۳۰۴۵۶۰
مکانیک۲۴۳۶۴۸
مهندسی پزشکی           243648
مهندسی شیمی۲۴۳۶۴۸
مهندسی صنایع 243648
نظامی۲۴۳۶۴۸
نفت، گاز و پتروشیمی۳۰۴۵۶۰
واژه‌نامه۴۸۷۲۹۶
ورزشی و تربیت بدنی۲۴۳۶۴۸
هنر۲۴۳۶۴۸
هوافضا۲۴۳۶۴۸

جهت برآورد قیمت ویرایش خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

ویرایش تخصصی مرکز ترجمه فامارت
ویرایش حرفه ای متون و مقالات

1 دیدگاه درباره “قیمت ویرایش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.