قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی

قیمت ترجمه در فامارت براساس تعداد کلمات متن مبدأ تعیین می گردد. به عنوان مثال برای محاسبه قیمت ترجمه یک متن فارسی (تعداد کلمات متن ۲۵۰ کلمه) با زمینه عمومی (هزینه ترجمه هر کلمه متن عمومی ۶۰ تومان)، قیمت کل متن بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد کلمات متن مبدأ × قیمت یک کلمه = قیمت ترجمه

 ۲۵۰ × ۶۰ تومان = ۱۵۰۰۰ تومان 

از آنجایی که مدت زمان لازم برای ترجمه یک صفحه متن عمومی و تخصصی برابر نیست و قطعاً متون تخصصی وقت گیرتر هستند و به دانش، تخصص و دقت بیشتری احتیاج دارند. قیمت متون تخصصی با ضریب بیشتری محاسبه خواهند شد.

بنابراین در برآورد هزینه ترجمه، متون ادبیات، زبانشناسی، فقه و علوم اسلامی با ضریب (۲)، فلسفه، حقوق و اسناد تجاری با ضریب (۱/۵)، پزشکی، پرستاری، نفت، گاز و پتروشیمی با ضریب (۱/۲۵)، معماری (۱/۴) و زیرنویس فیلم و سریال با ضریب (۰/۷) محاسبه خواهند شد.

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۴ صفحه ترجمه (۱۰۰۰ کلمه) یک روز است و ترجمه بیش از این تعداد کلمات به صورت فوری محاسبه خواهد شد. هزینه ترجمه فوری ۱/۵ برابر هزینه ترجمه عادی است.

در جدول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

جدول قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت حرفه ای (طلایی + بازخوانی)

زمینه سفارش

هزینه ترجمه عادی هزینه ترجمه فوری
قیمت یک کلمه قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

ادبیات و زبانشناسی ۱۲۰ ۳۰۰۰۰ ۱۸۰

۴۵۰۰۰

اسناد تجاری

۹۰

۲۲۵۰۰ ۱۳۵

۳۳۷۵۰

اقتصاد

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

برق و الکترونیک

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

پرستاری

۷۵

۱۸۷۵۰ ۱۱۳

۲۸۲۵۰

پزشکی

۷۵

۱۸۷۵۰ ۱۱۳

۲۸۲۵۰

حسابداری و مدیریت

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

حقوق

۹۰

۲۲۵۰۰ ۱۳۵

۳۳۷۵۰

روان شناسی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

زمین شناسی و معدن

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

زیرنویس فیلم و سریال

۴۲

۱۰۵۰۰ ۶۳

۱۵۷۵۰

زیست شناسی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

سیاسی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

شیمی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

صنایع

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

صنایع غذایی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

علوم اجتماعی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

علوم تربیتی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

عمران

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

فقه و علوم اسلامی

۱۲۰

۳۰۰۰۰ ۱۸۰

۴۵۰۰۰

فلسفه

۹۰

۲۲۵۰۰ ۱۳۵

۳۳۷۵۰

کامپیوتر

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

کشاورزی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

مالی و بازرگانی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

متالوژی و مواد

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

محیط زیست

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

معماری

۸۴

۲۱۰۰۰ ۱۲۶

۳۱۵۰۰

مکانیک

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

نفت، گاز و پتروشیمی

۷۵

۱۸۷۵۰ ۱۱۳

۲۸۲۵۰

ورزشی

۶۰

۱۵۰۰۰ ۹۰

۲۲۵۰۰

هنر

۶۰

۱۵۰۰۰

۹۰

۲۲۵۰۰

کلیه قیمت ها به تومان است.

در مرکز ترجمه فامارت ابتدا کیفیت و رضایت مندی مشتری مورد توجه ماست. سعی می کنیم قیمت ها به صورت منصفانه در جهت رفع نیازهای مشتری و مترجم تعیین گردد.

جهت برآورد قیمت ترجمه خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

برآورد قیمت ترجمه

جهت ثبت سفارش ترجمه خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

سفارش ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.