قیمت ترجمه فیلم و فایل صوتی

هزینه ترجمه فیلم و فایل های صوتی براساس مدت زمان فیلم و فایل صوتی محاسبه می گردد.

نوع خدمت ترجمه

واحد زمانی

قیمت (تومان)

 ترجمه زیرنویس آماده فیلم
دقیقه ای

۳۰۰۰

 پیاده سازی زبان اصلی (زبان مبدأ)
دقیقه ای

۵۰۰۰

 فقط ترجمه (بدون پیاده سازی زبان مبدأ)

دقیقه ای

۶۰۰۰

 پیاده سازی زبان اصلی فیلم و ترجمه

دقیقه ای

۹۰۰۰

 ترجمه و قراردادن ترجمه به صورت زیرنویس بر روی فیلم
دقیقه ای

۹۰۰۰

خدمات ترجمه فیلم، صوت و فایل های چندرسانه ای در مرکز ترجمه فامارت

  • ترجمه فیلم و فایل صوتی
  • پیاده سازی زبان اصلی فیلم
  • پیاده سازی و ترجمه فیلم
  • ترجمه زیرنویس فیلم
  • ترجمه فیلم آموزشی
  • ترجمه فیلم مستند
  • ترجمه فیلم سینمایی
  • ترجمه فیلم به صورت پاورپوینت
  • ترجمه فیلم و قراردادن زیرنویس بر روی فیلم

2 thoughts on “قیمت ترجمه فیلم و فایل صوتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.