گلویت ماُمن فریاد ، دختر

همیشه غصه ات بر باد ، دختر
دل دریایی ات آزاد ، دختر
بمان بازار غرق شور تبریز
به دنیا هر چه بادا ، باد ، دختر
الهی مهر تو پاینده باشد
دلت از نور حق آکنده باشد
و نقش بیستون پرنشاطت
پر از اندیشه ی فرهاد ، دختر
همیشه عشق تک تاز دلت باد
محبت چلچراغ محفلت باد
به بزم شعرهای غرق شورت
وجودت غرق استعداد ،دختر
گل تبریز در صبح تو واشد
روان شهریاران پر صفا شد
و در موج کلام دلنشینت
تویی آرامش استاد ، دختر
تو باید همچو باقرخان ، بنازی
چنان ستار با غیرت بتازی
تویی وارث به شعر راد مردی
به صدها مدرک و اسناد ، دختر
تو باید تکیه گاه شعر باشی
همیشه شمع راه شعر باشی
برای راه جویانت ، چو جبار
به تنها آیتی امداد ، دختر…
سهند پر غرورت ، پای کوبان
ارس در سینه ات پیوسته جوشان
برای رد شدن از این شب درد
گلویت ماُمن فریاد ، دختر
الهی سالها دل زنده باشی
و از عطر خدا آکنده باشی
و نامحدود باشد بیت عمرت
بدون زحمت اعداد دختر
رواق سینه ی تنگت بهاری
شبستان دلت آئینه کاری
همیشه چارچار سرد تبریز
برایت نیمه ی مرداد ، دختر
همیشه حال و روزت غرق مستی
پر پرواز تو ، در اوج هستی
به زیر بارش رگبار دوران
دل صحرائیت آباد دختر
شاعر: حسین علی دلجوئی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.