زمان بندی تحویل ترجمه

زمان ترجمه یکی از مهمترین عوامل در تعیین قیمت ترجمه است. به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۵ صفحه ترجمه استاندارد (۱۲۵۰ کلمه) یک روز است و ترجمه بیش از این تعداد کلمات به صورت فوری محاسبه خواهد شد.

هزینه ترجمه فوری ۱/۵ برابر هزینه ترجمه عادی است.

زمان تحویل عادی ترجمه ها به ازای هر ۵ صفحه (۱۲۵۰ کلمه)، ۲۴ ساعت (یک روز) می باشد.

زمان تحویل فوری ترجمه ها به ازای هر ۵ صفحه (۱۲۵۰ کلمه)، ۱۲ ساعت (نیم روز) می باشد.

تعداد صفحات

بازه کلمات زمان تحویل عادی

زمان تحویل فوری

۱ تا ۵ صفحه

۲۵۰ تا ۱۲۵۰ کلمه ۱ روز

۱۲ ساعت

۵ تا ۱۰ صفحه

۱۲۵۰ تا ۲۵۰۰ کلمه ۲ روز

۱ روز

۱۰ تا ۱۵ صفحه

۲۵۰۰ تا ۳۷۵۰ کلمه ۳ روز

۱٫۵ روز

۱۵ تا ۲۰ صفحه

۳۷۵۰ تا ۵۰۰۰ کلمه ۴ روز

۲ روز

۲۰ تا ۲۵ صفحه

۵۰۰۰ تا ۶۲۵۰ کلمه ۵ روز ۲٫۵ روز
۲۵ تا ۳۰ صفحه ۶۲۵۰ تا ۷۵۰۰ کلمه ۶ روز

۳ روز

۳۰ تا ۳۵ صفحه

۷۵۰۰ تا ۸۷۵۰ کلمه ۷ روز

۳٫۵ روز

۳۵ تا ۴۰ صفحه

۸۷۵۰ تا ۱۰۰۰۰ کلمه ۸ روز ۴ روز
۴۰ تا ۵۰ صفحه ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۵۰۰ کلمه ۱۰- ۹ روز

۵ – ۴٫۵ روز

بالای ۵۰ صفحه

بالای ۱۲۵۰۰ کلمه هر ۵ صفحه ۱ روز

هر ۵ صفحه ۱۲ ساعت

شماره تلفن:  ۰۹۱۲۸۳۳۴۴۵۹

آدرس ایمیل جهت سفارش:   order@famart.ir

جهت ثبت سفارش ترجمه خود به لینک زیر مراجعه فرمایید.

سفارش ترجمه

4 thoughts on “زمان بندی تحویل ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.