آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه در سال ۹۷

برگزاری آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه در سال ۹۷  به گزارش خبرگزاری میزان، آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه سال آینده برگزار خواهد شد. دکتر احمد اسدیان، مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی معاونت حقوقی قوه قضاییه از برگزاری آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه در سال ۹۷ خبر…