اصطلاح Kiss something goodbye

Kiss something goodbye:

فاتحه چیزی را خواندن، بوسیدن و کنار گذاشتن

مثال: 
If you don’t come to work tomorrow, you can kiss your paycheck goodbye.
اگه فردا نیای سر کار باید فاتحه فیش حقوقیتو بخونی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.