قیمت تایپ

قیمت تایپ متون در فامارت براساس تعداد کلمات متن تعیین می گردد.

به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۵ صفحه تایپ (۱۲۵۰ کلمه) یک روز است و تایپ بیش از این تعداد کلمات به صورت فوری محاسبه خواهد شد.

هزینه تایپ فوری ۱/۵ برابر هزینه تایپ عادی است.

به عنوان مثال برای محاسبه قیمت تایپ یک متن فارسی (تعداد کلمات متن ۲۰۰۰ کلمه) با زمینه عمومی یا تخصصی (هزینه تایپ هر کلمه ۳ تومان)، قیمت کل متن بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد کلمات متن × قیمت یک کلمه = قیمت تایپ متن انگلیسی

۲۰۰۰ × ۳ تومان = ۶۰۰۰ تومان 

برای محاسبه قیمت تایپ فرمول، قیمت کل بدین صورت محاسبه می گردد.

تعداد فرمول های متن × قیمت یک فرمول= قیمت تایپ فرمول

————————————————————————

در جداول زیر کلیه قیمت ها به تومان است.

قیمت تایپ متون انگلیسی

زمینه سفارش

هزینه تایپ عادی هزینه تایپ فوری
قیمت یک کلمه قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی

۶ ۱۵۰۰ ۱۰

۲۵۰۰

تخصصی

۶ ۱۵۰۰ ۱۰

۲۵۰۰

 کلیه قیمت ها به تومان است.

قیمت تایپ متون فارسی

زمینه سفارش

هزینه تایپ عادی

هزینه تایپ فوری

قیمت یک کلمه قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

قیمت یک کلمه

قیمت ۲۵۰ کلمه

(یک صفحه استاندارد)

عمومی

۳ ۷۵۰ ۵ ۱۲۵۰
تخصصی ۳ ۷۵۰ ۵

۱۲۵۰ 

 کلیه قیمت ها به تومان است.

قیمت تایپ فرمول

زمینه سفارش

هزینه تایپ عادی

(یک فرمول)

هزینه تایپ فوری

(یک فرمول)

عمومی

۴۰۰

۶۰۰

تخصصی ۴۰۰

۶۰۰

جهت برآورد قیمت تایپ خود می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

برآورد قیمت تایپ

 جهت ثبت سفارش تایپ خود به لینک زیر مراجعه فرمایید.

سفارش تایپ

همچنین می توانید جهت سفارش تایپ، متون خود را به آدرس ایمیل order@famart.ir ارسال فرمایید.

تلفن تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۴۴۶۸

3 thoughts on “قیمت تایپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.