ترجمه زبان و ادبیات فارسی

ترجمه تخصصی متون زبان و ادبیات فارسی انگلیسی به فارسی – فارسی به انگلیسی ترجمه مقالات و متون فارسی و انگلیسی رشته ادبیات و زبان فارسی ترجمه کتاب، مقاله، چکیده مقالات، پایان نامه، رساله، پروژه های درسی و دانشگاهی و … در مرکز ترجمه فامارت   آدرس سایت : https://www.famart.ir…

Maryam Heydari’s CV

Maryam Heydari English Teacher and Manager of Translation Group at Famart   Experience English Translator at Famart Translation Center September 1999 – Present (17 years 3 months) Persian to English translation, English to Persian translation, Articles, Thesis, Book, Site, Contract, E-mail,… English Translator at South Translators Network December 2015 –…