قیمت تایپ

قیمت تایپ متون در فامارت براساس تعداد کلمات متن تعیین می گردد. به طور کلی زمان عادی در نظر گرفته شده برای انجام ۵ صفحه تایپ (۱۲۵۰ کلمه) یک روز است و تایپ بیش از این تعداد کلمات به صورت فوری محاسبه خواهد شد. هزینه تایپ فوری ۱/۵ برابر هزینه تایپ عادی است. به عنوان مثال…